Wat is de correcte manier om een gasveer te monteren?

 • Wees voorzichtig met de stang (het chroomkleurige gedeelte van de gasveer). Als deze beschadigt gaat de afdichting snel kapot en loopt het gas uit de gasveer. De gasveer doet het dan niet meer.  Het is het beste om de stang ingepakt te laten of in te pakken tot na de montage.
 • Probeer de gasveer niet met de hand in te drukken om te testen of deze het doet. Hierbij loopt u de kans dat u de levensduur van de gasveer flink verkort omdat de stang verbuigt.
 • Als de gasveer net uit de verpakking komt is het regelmatig het geval dat de gasveer moeilijk in wil schuiven. Dit komt doordat de afdichting een beetje vastgeplakt zit aan de stang door de tijdsduur van de opslag. We raden u aan om de gasveer gewoon te monteren en even wat extra kracht te zetten om hier doorheen te komen. Hierna zal de gasveer een stuk soepeler gaan.
 • Monteer de gasveer zo, dat de  stang het grootste gedeelte van de tijd naar beneden wijst. Zo blijft de afdichting gesmeerd en gaat de gasveer langer mee.
 • Zorg ervoor dat de gasveer alleen in lengterichting wordt belast. De gasveer mag niet in dwarsrichting belast worden. Als u aan één kant van de gasveer een kogelscharnier toepast, voorkomt u dit al voor een groot gedeelte. Doet u dit niet, zorg dan extra goed dat de gasveer goed uitgelijnd is.
 • Zorg ervoor dat de aanbouwdelen goed zijn vastgeschroefd. Als de aanbouwdelen niet goed uitkomen voor bevestiging, draai dan door zodat de stang in het huis roteert. Draai niet terug, want dan “ligt het aanbouwdeel niet aan” bij de stang of het huis en bestaat de kans dat de schroefdraad zal afbreken. Dus:

Onze gasveerconfigurator houdt rekening met al deze maten. Als u een bepaalde gasveer ter vervanging zoekt, dan kunt u deze dus heel goed gebruiken om te kijken of wij een passende vervanger hebben.

Hoe verlaag ik een te grote kracht op het draaipunt van mijn klep of luik?


De aanleiding tot deze conclusie kan zijn dat:

 • de scharnieren niet sterk genoeg zijn om deze kracht door te leiden naar de ‘vaste wereld’
 • dat de scharnieren niet voldoende stevig aan de klep, het luik of aan de ‘vaste wereld’ kunnen worden vastgemaakt
 • dat de klep of het luik zelf, ter plaatse van de scharnieren, constructief niet sterk genoeg is

Bij het plaatsen van de scharnieren is het goed om met het volgende rekening te houden:

 • aantal scharnieren = aantal gasveren
 • aantal scharnieren: minimaal 2 stuks
 • wanneer echter 1 gasveer wordt toegepast, plaats dan 3 scharnieren: het middelste scharnier halverwege de breedte van de klep en monteer de gasveer, uitgelijnd met het middelste scharnier (zie voorbeeld hieronder)

FAQ Techniek -2- Hoe verlaag ik een te grote kracht op het draaipunt van mijn klep of luik
In het algemeen geldt dus: Monteer, zo goed mogelijk in het verlengde van elke gasveer, een scharnier.

Wanneer hieraan wordt voldaan dan is de belasting (kracht) per scharnier gelijk aan de kracht op het draaipunt gedeeld door het aantal gasveren.

Dit houdt in dat wanneer we 1 gasveer toepassen, de gehele door de Rekentool opgegeven kracht op het draaipunt van de klep, via 1 scharnier naar de ‘vaste wereld’ zal moeten kunnen worden doorgeleid.

Monteren we echter 1 gasveer halverwege de breedte van de klep, zonder een 3e scharnier recht achter de gasveer, dan zal de door de Rekentool opgegeven kracht op het draaipunt van de klep, wél verdeeld worden over 2 scharnieren maar dan wordt de stijfheid van de klep aangesproken om die kracht naar links en naar rechts te geleiden richting de scharnieren.
Een nadeel hierbij vanwege het ontbreken van het 3e scharnier is dat de klep ter plaatse van de in het midden gemonteerde gasveer, op kan bollen omdat de gasveer, wanneer de klep gesloten is, een continue drukkracht op de klep blijft uitoefenen.
Zeker bij een klep van hout zal dit opbollen in de loop der tijd nadrukkelijker te zien zijn (hout ‘werkt’ nu eenmaal mee).

Een vraag die hierna gesteld kan worden is de volgende: “Heeft het zin om bijvoorbeeld 4 scharnieren te monteren terwijl ik maar 2 gasveren ga toepassen?”
Antwoord: Zeker heeft dat zin maar de scharnieren die het meest recht achter de gasveren worden geplaatst dragen gezamenlijk de door de Rekentool opgegeven kracht op het draaipunt van de klep, over naar de ‘vaste wereld’.
Die extra scharnieren zorgen ervoor dat de klep netjes strak zal roteren en hebben dus wel degelijk nut maar ze hebben geen aandeel in het naar de ‘vaste wereld’ wegleiden van de door de Rekentool opgegeven kracht op het draaipunt van de klep.

Wanneer aan al het bovenstaande wordt voldaan en de belasting per scharnier toch te groot wordt geacht, wat kan er dan nog worden gedaan om de kracht per belast scharnier te verminderen?

Antwoorden:

 1. Selecteer in de uitkomst van de Rekentool een gasveer met een langere slag. Die gasveer zal verder vanuit het draaipunt van de klep gemonteerd gaan worden en zal bijgevolg ook minder krachtig behoeven te zijn waardoor de totale reactiekracht op het draaipunt van de klep lager zal uitkomen.
  Controleer hierbij wel of de montagepositie van deze langere gasveer geen probleem oplevert.
 2. Monteer robuustere scharnieren. Dit is niet altijd mogelijk omdat de scharnieren qua grootte toch in verhouding moeten blijven met de afmetingen van de klep. daarom kan overwogen worden om per belaste scharnierpositie 2 scharnieren te plaatsen die dan wel stijf naast elkaar moeten worden gemonteerd. Daarmee halveert de belasting per scharnier en verdubbelt tevens het aantal schroeven.

Maakt het uit op welke plek ik de scharnieren monteer?

Het beste is het om zoveel mogelijk in het verlengde van elke gemonteerde gasveer een scharnier te plaatsen.
De reactiekracht, afkomstig van de gasveer, kan op die manier direct via het scharnier naar de ‘vaste wereld’ worden doorgeleid.

Plaatsing van een scharnier niet in het verlengde van de gasveer, doet een beroep op de plaatselijke sterkte van de klep of het luik om de reactiekracht, via een dwarsverplaatsing, toch via het scharnier naar de ‘vaste wereld’ weg te leiden. Wanneer de klep of het luik voldoende stijfheid heeft (massief) is dat geen probleem maar wanneer de rand van de klep of het luik als een frame uitgevoerd is, vraagt dit aspect de nodige aandacht.

Om ongelijke belasting op de scharnieren te voorkomen is het wenselijk om de scharnieren qua verdeling symmetrisch te plaatsen ten opzichte van de gemonteerde gasveren.