Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u het antwoord op veelgestelde vragen. U kunt hierin ook zoeken via het onderstaande zoekvenster.

Toepassing gasveren

Maakt het uit op welke plek ik de scharnieren monteer?

Het beste is het om zoveel mogelijk in het verlengde van elke gemonteerde gasveer een scharnier te plaatsen. De kracht, afkomstig van de gasveer, kan op die manier direct via het scharnier naar de ‘vaste wereld’ (bijvoorbeeld de achterkant van de kist) worden doorgeleid. Anders wordt er een beroep op de sterkte van de klep of het luik gedaan. Wanneer de klep of het luik voldoende stijfheid heeft (massief) is dat geen probleem, maar als dat niet het geval is zal het tot een probleem leiden. De klep zou kunnen doorbuigen op de plekken waar de gasveren gemonteerd zijn, zodat de klep bijvoorbeeld niet volledig sluit.

Om ongelijke belasting op de scharnieren te voorkomen is het wenselijk om de scharnieren qua verdeling symmetrisch te plaatsen ten opzichte van de gemonteerde gasveren.

Hoe verlaag ik een te grote kracht op de scharnieren van mijn klep of luik?


Antwoorden:

  1. Selecteer in de uitkomst van de Rekentool een gasveer met een langere slag. Die gasveer zal verder vanuit het draaipunt van de klep gemonteerd gaan worden en zal bijgevolg ook minder krachtig behoeven te zijn waardoor de totale reactiekracht op het draaipunt van de klep lager zal uitkomen.
    Controleer hierbij wel of de montagepositie van deze langere gasveer geen probleem oplevert.
  2. Monteer robuustere scharnieren. Dit is niet altijd mogelijk omdat de scharnieren qua grootte toch in verhouding moeten blijven met de afmetingen van de klep. Daarom kan overwogen worden om 2 scharnieren te plaatsen, op de plek waar een gasveer zit, die dan wel stijf naast elkaar moeten worden gemonteerd. Daarmee halveert de belasting per scharnier en verdubbelt tevens het aantal schroeven.

In het algemeen geldt: Monteer, zo goed mogelijk in het verlengde van elke gasveer, een scharnier.

Wanneer hieraan wordt voldaan dan is de belasting (kracht) per scharnier gelijk aan de kracht op het draaipunt gedeeld door het aantal gasveren.

Dit houdt in dat wanneer we 1 gasveer toepassen, de gehele door de Rekentool opgegeven kracht op het draaipunt van de klep, via 1 scharnier naar de ‘vaste wereld’ zal moeten kunnen worden doorgeleid.

Monteren we echter 1 gasveer halverwege de breedte van de klep, zonder een 3e scharnier recht achter de gasveer, dan zal de door de Rekentool opgegeven kracht op het draaipunt van de klep, wél verdeeld worden over 2 scharnieren maar dan wordt de stijfheid van de klep aangesproken om die kracht naar links en naar rechts te geleiden richting de scharnieren.
Een nadeel hierbij vanwege het ontbreken van het 3e scharnier is dat de klep ter plaatse van de in het midden gemonteerde gasveer, op kan bollen omdat de gasveer, wanneer de klep gesloten is, een continue drukkracht op de klep blijft uitoefenen.
Zeker bij een klep van hout zal dit opbollen in de loop der tijd nadrukkelijker te zien zijn (hout ‘werkt’ nu eenmaal mee). Monteer dan drie scharnieren als volgt:

FAQ Techniek -2- Hoe verlaag ik een te grote kracht op het draaipunt van mijn klep of luik

Een vraag die hierna gesteld kan worden is de volgende: “Heeft het zin om bijvoorbeeld 4 scharnieren te monteren terwijl ik maar 2 gasveren ga toepassen?”
Antwoord: Zeker heeft dat zin maar de scharnieren die het meest recht achter de gasveren worden geplaatst dragen gezamenlijk de door de Rekentool opgegeven kracht op het draaipunt van de klep, over naar de ‘vaste wereld’.
Die extra scharnieren zorgen ervoor dat de klep netjes strak zal roteren en hebben dus wel degelijk nut maar ze hebben geen aandeel in het naar de ‘vaste wereld’ wegleiden van de door de rekentool opgegeven kracht op het draaipunt van de klep.

 

Wat is de correcte manier om een gasveer te monteren?

  • Monteer de gasveer zo, dat de stang het grootste gedeelte van de tijd naar beneden wijst. Zo blijft de afdichting gesmeerd en gaat de gasveer langer mee.
  • Wees voorzichtig met de stang (het chroomkleurige gedeelte van de gasveer). Als deze beschadigt gaat de afdichting snel kapot en loopt het gas uit de gasveer. De gasveer doet het dan niet meer. Het is het beste om de stang ingepakt te laten of in te pakken tot na de montage.
  • Probeer de gasveer niet met de hand in te drukken om te testen of deze het doet. Hierbij loopt u de kans dat u de levensduur van de gasveer flink verkort omdat de stang verbuigt.
  • Als de gasveer net uit de verpakking komt is het regelmatig het geval dat de gasveer moeilijk in wil schuiven. Dit komt doordat de afdichting een beetje vastgeplakt zit aan de stang door de tijdsduur van de opslag. We raden u aan om de gasveer gewoon te monteren en even wat extra kracht te zetten om hier doorheen te komen. Hierna zal de gasveer een stuk soepeler gaan.
  • Zorg ervoor dat de gasveer alleen in lengterichting wordt belast. De gasveer mag niet in dwarsrichting belast worden. Als u aan één kant van de gasveer een kogelscharnier toepast, voorkomt u dit al voor een groot gedeelte. Doet u dit niet, zorg dan extra goed dat de gasveer goed uitgelijnd is.
  • Zorg ervoor dat de aanbouwdelen goed zijn vastgeschroefd. Als de aanbouwdelen niet goed uitkomen voor bevestiging, draai dan door zodat de stang in het huis roteert. Draai niet terug, want dan “ligt het aanbouwdeel niet aan” bij de stang of het huis en bestaat de kans dat de schroefdraad zal afbreken. Dus:

Onze configurator houdt rekening met al deze maten. Als u een bepaalde gasveer ter vervanging zoekt, dan kunt u deze dus heel goed gebruiken om te kijken of wij een passende vervanger hebben.

Kan ik een gasveer voor een normale (horizontaal openslaande) deur gebruiken?

Onze normale gasveren zijn er niet geschikt voor om horizontaal ingebouwd te worden. De afdichting van de gasveer wordt dan niet goed gesmeerd, waardoor de afdichting al in korte tijd kan gaan uitdragen en er gas kan lekken. De gasveer zal dan zijn druk kwijt raken. Onze gasveren moeten daarom (in rust) met de zuigerstang naar beneden ingebouwd worden. In de behuizing (het dikkere gedeelte) zit namelijk een beetje olie die zorgt voor de smering van de afdichting. Bovendien zorgt die olie er ook voor dat de gasveer een beetje einddemping heeft. Die einddemping werkt alleen als de olie naar de kant van de zuigerstang gezakt is.

Als u dus een gasveer wilt inzetten om het openslaan van een normale (horizontaal openslaande) deur te voorkomen, dan zijn onze gasveren daar niet voor geschikt. Ze zullen snel hun kracht verliezen en er is geen einddemping. Een gasveer van RVS 316 heeft een ingebouwde vetkamer. Deze kunnen dus wel horizontaal ingebouwd worden. De afdichting zal niet niet uitdrogen. Er zal echter nog steeds geen sprake zijn van einddemping. De gasveer zal dan alleen als nut hebben om een deur open te houden als die open is en dicht te houden als die dicht is. Het zal dus wel kunnen voorkomen dat een deur dichtslaat bij wind. Een voordeel van onze RVS 316 gasveren is ook dat ze een ingebouwde clean cap hebben. Er kan dan geen vuil of stof in het binnenste van de gasveer komen.

Een RVS 316 gasveer die wellicht te gebruiken, is deze: 8-19 slag 150 RVS 316

Hier vindt u meer informatie over het juist inbouwen van gasveren.