Waarom is de B-maat belangrijk? En hoe verander ik die met behoud van de werking van de gasveren?

In de uitkomst van de Rekentool geeft de B-maat, samen met de A-maat, de positie weer van het bevestigingspunt van de gasveer aan de klep.

Beide afstanden worden aangegeven vanuit het hart van het scharnierpunt van de klep.

De A-maat is een afstand gemeten langs de klep en de B-maat is een afstand gemeten haaks daarop.

De A-maat is een waarde die uit de gasveerberekening komt terwijl de B-maat direct afhankelijk is van de wijze van bevestiging van de gasveer aan de klep.

De Rekentool stelt de B-maat in aan de hand van de ingevoerde dikte van de klep en de positie van het scharnierpunt ten opzichte van de klep met daarbij het bevestigingspunt van de gasveer standaard op 20 mm afstand vanuit het klep-oppervlak.

Hieronder enkele voorbeelden van de door de Rekentool ingestelde B-maat:
FAQ Rekentool - PLAATJE - uitleg over B-maat en hoe de Rekentool de B-maat standaard instelt
Zodra in de Rekentool (in Stap 2) op ‘Berekenen’ wordt gedrukt, wordt de B-maat volgens een standaard rekenregel bepaald en wordt de gasveertoepassing doorgerekend.

De B-maat, zoals die dan in de uitkomst van de berekening wordt getoond, moet overeenkomen met de B-afstand van het bevestigingspunt van de gasveer zoals die uiteindelijk aan de klep gemonteerd zal worden.

Het kan zijn dat de uiteindelijke B-afstand van het bevestigingspunt van de gasveer afwijkt van de B-maat zoals die door de Rekentool als standaard werd berekend:
FAQ Rekentool - PLAATJE - uitleg over B-maat en voorbeelden waarbij de B-maat is aangepast
In dat geval moet de B-maat worden aangepast.

De belangrijke reden daarvoor is dat de bevestiging van de gasveer aan de ‘vaste wereld’, in de Rekentool aangegeven met de C-maat en de D-maat, meetkundig moet kloppen met de in- en uitgeschoven gasveerlengte in combinatie met de rotatie van de klep (van hoek ‘dicht’ naar hoek ‘open’).

Voordat u de B-maat aanpast, noteert u de handkrachten zoals die getoond worden bij ‘laat open zien’ en ‘laat dicht zien’.

Pas nu de B-maat aan en verander de A-maat totdat, zowel bij ‘open’ als bij ‘dicht’, de eerder genoteerde waarden voor de handkrachten weer worden bereikt.

Hoe bepaal ik ‘hoek dicht’ en ‘hoek open’ van een klep?

Het invullen van de Klephoek ‘hoek dicht’ en ‘hoek open’ (Start-hoek en Eind-hoek)

Hierbij gelden -overeenkomstig de kleine wijzer van de klok- de volgende afspraken:

 • 12 uur op de klok =   90 graden …. klep staat recht omhoog
 • 3 uur op de klok  =     0 graden ….. klep ligt horizontaal ……………..’Liggende’ Klep
 • 6 uur op de klok  = – 90 graden …. klep hangt verticaal omlaag ….. ‘Hangende’ KlepLinker gedeelte van de pagina: Klep-standen zoals die voor zouden kunnen komen bij een ‘Liggende’ Klep:

 • Dakluik
 • Zolderluik
 • Speelgoedkist
 • Kelderluik
 • Tuinkist
 • Scheepsluik
 • enz.

Rechter gedeelte van de pagina: Klep-standen zoals die voor zouden kunnen komen bij een ‘Hangende’ Klep:

 • Luik verkoopwagen
 • Luik afhaalbalie
 • Zonwering
 • Veiligheidsscherm
 • Luifel aan paardentrailer / klusbus
 • enz.

FAQ Rekentool -2- Hoe bepaal ik 'hoek dicht' en 'hoek open' van een klep
∗ Klep roteert van Start-hoek naar Eind-hoek (lengte gasveer is dan maximaal)

De tussenliggende Klephoeken kunnen bijvoorbeeld met een hoekmeter of middels een smartphone (met hoekmeter-app) worden bepaald.

Belangrijk!
Neem niet zomaar de uitlezing van de hoekmeter of smartphone over als de werkelijke klephoek.
Maar bepaal eerst het verschil tussen Klepstand en horizontaal of tussen Klepstand en verticaal en reken daarmee de werkelijke Klephoek uit
volgens de eerder genoemde afspraak.
Klephoeken kunnen ook worden bepaald door opmeten en berekenen.
Op welke manieren zo’n meting kan worden uitgevoerd en hoe de berekening dan in z’n werk gaat, wordt in de volgende voorbeelden verduidelijkt:

A = Scheefstand van de Klep gemeten vanuit horizontaal (of in een ander voorbeeld gemeten vanuit verticaal)
S = Scharnierzijde van de Klep
L = Lengte van de Klep

Het berekenen van een Klep-hoek:

 • zoek via Google naar: 1+1                                               –> Google laat een rekenmachine zien
 • druk op de knop ‘Rad’                                                    –> er verschijnt een knop ‘Deg’
 • druk op de knop ‘Inv’ en daarna op de knop ‘sin’
 • toets met de muis de scheefstand in                            –> bijvoorbeeld: 3 .. 0 .. 8
 • druk op de toets met het deelteken
 • toets met de muis de Lengte van de Klep in               –> in dit voorbeeld: 9 .. 0 .. 0
 • druk tenslotte op de knop met ‘=’

De uitkomst is de scheefstand van de Klep ten opzichte van horizontaal of ten opzichte van verticaal (hangt af van de wijze van meten)
De uitkomst: 20,01 –> afgerond 20 graden, rekenen we om naar de Klepstand: 0 graden – 20 graden = -20 graden
Voor de Klepstand in het er naastgetekende voorbeeld vinden we: -90 graden – 15 graden = -105 graden

Tip! Doe eerst de berekening uit het voorbeeld na zodat u weet of u de werkwijze goed hebt begrepen.

Hoe bepaal ik het gewicht van mijn klep?

Onder het gewicht van een klep of luik verstaan we het ‘los’ gewogen gewicht. Het beste is het wanneer u dit bepaalt met een weegschaal:
FAQ Rekentool -1A- Hoe bepaal ik het gewicht van mijn klep

Hoe u de klep op de weegschaal plaatst, maakt niet uit. Zolang de klep maar op de weegschaal balanceert tijdens het uitlezen van de weegschaal:

Wanneer de klep te zwaar of te lang is om op de weegschaal te plaatsen dan kunt u het gewicht van de klep op de volgende 2 manieren bepalen:
FAQ Rekentool -2A- Hoe bepaal ik het gewicht van mijn klep
FAQ Rekentool -5- Hoe bepaal ik het gewicht van mijn klep
Een geknikte klep moet in ieder geval volgens bovenstaande voorbeelden worden gewogen.
Betreft het echter een vlakke, doosvormige of zuiver gebogen klep waarbij het niet mogelijk of onhandig is om de klep volgens bovenstaande voorbeelden ‘los’ te wegen, dan wordt hieronder beschreven hoe u toch het gewicht kunt bepalen. Onze ervaring leert dat het schatten van het gewicht niet nauwkeurig genoeg is en wij raden dit dus sterk af.

 • Bepaal, met de klep in horizontale positie, met welke kracht u de klep moet ondersteunen wanneer u deze aan de uiterste rand tegenover de scharnieren beetpakt. U gaat dan op een personenweegschaal staan en u bepaalt uw gewichtstoename op het moment dat u de horizontale klep op deze wijze ondersteunt (Let op! de kracht goed verticaal uitoefenen).
 • Wanneer het lastig is om de klep met de handen te ondersteunen dan kunt u ook een touw aan de onderkant van de klep vastmaken en dat om de uiterste rand voeren om zo de klep horizontaal te houden (Let op! goed verticaal aan het touw trekken).
 • Wanneer echter de klep in horizontale positie ‘dicht’ is dan licht u de klep bij deze meting een klein stukje op totdat de klep over de gehele lengte van de uiterste rand vrij is van het vlak waar hij eerder op rustte.

Uw gewichtstoename, vermenigvuldigd met 2, is over het algemeen een goede benadering van het gewicht van de klep.

 • Ook kunt u de horizontale klep, aan de uiterste rand tegenover de scharnieren, via een lat of stok direct op een weegschaal laten steunen (eerst een plankje op de weegschaal leggen).
 • Wanneer echter de klep in horizontale positie ‘dicht’ is dan past u een en ander zo aan dat de klep over de gehele lengte van de uiterste rand vrij is van het vlak waar hij eerder op rustte (langere lat of stok, dikker plankje op de weegschaal of het hoger opstellen van de weegschaal).

Het gewicht dat de weegschaal aangeeft minus het gewicht van het plankje incl. de lat of stok, vermenigvuldigd met 2, is over het algemeen een goede benadering van het gewicht van de klep.