Privacy Policy

Privacy statement van Gasveerwinkel (Featherlight B.V.).

U vindt onze contactgegevens helemaal onderaan dit privacy statement. Wanneer u de website van Featherlight B.V. op https://www.gasveerwinkel.nl  (hierna: “de website”) bezoekt en/of een bestelling plaatst, verwerken we diverse gegevens van u. Dit doen we voor verschillende doeleinden.

Hieronder leest u welke gegevens wij verwerken en voor welk doel we dat doen. Het begrip “verwerken” is overigens heel breed. De wet verstaat daar alle handelingen onder van het moment van verzameling tot het moment van vernietiging. Ook het het tijdelijk opslaan van uw gegevens valt onder het begrip verwerken.

Wij nemen uw privacy serieus en zullen informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Waarom verwerken we uw gegevens?

We verwerken uw gegevens voor verschillende doelen. In hoofdlijnen verwerken we uw gegevens om uw gebruik en gebruikservaring van de website te optimaliseren en om ervoor te kunnen zorgen dat wij de door uw afgenomen producten en/of diensten aan u kunnen leveren.

Om specifiek te zijn, verwerken we uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Om de website goed te laten functioneren;
 • Om de website te verbeteren;
 • Om u een persoonlijk account aan te bieden en uw persoonlijk account te beveiligen;
 • Om een bestelling te kunnen leveren;
 • Om een betaling van een bestelling te kunnen verwerken;
 • Om een eventuele ontbinding van de overeenkomst te kunnen verwerken;
 • Om service te kunnen bieden nadat jouw bestelling is geleverd;
 • Om u onze nieuwsbrief te sturen (mits aangemeld).

Welke gegevens verwerken we?

Goede werking van de website

Om de website goed te laten functioneren, gebruiken we automatisch gegeneerde informatie zoals uw IP-adres, het type, de versie en de taal van uw browser en/of de resolutie van uw beeldscherm.

Website optimalisatie

Om de website te verbeteren, gebruiken we bepaalde informatie die tijdens uw bezoek aan de website verzameld wordt, zoals; uw IP-adres, de pagina’s die u op de website bezoekt en hoe lang u op deze pagina’s blijft, hoe u op de website bent gekomen, welk computersysteem u gebruikt en het type en de versie van uw browser.

Accountgegevens

Als u een account aanmaakt op de website, dan verwerken we ieder geval de gegevens die u bij het aanmaken van het account aan ons verstrekt. Daarnaast kunt u uw account aanvullen met andere gegevens. U kunt de volgende gegevens invullen bij uw account:

 • E-mailadres
 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Afleveradres
 • Wachtwoord

We houden daarnaast voor uw account bij wat u in het verleden besteld hebt.

Verwerken en afhandelen van bestellingen

Voor het verwerken van bestellingen en de afhandeling daarvan door de levering, voor het eventueel verwerken van retourzendingen en het bieden van service na levering van uw bestelling, gebruiken we de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Afleveradres

Betalingsgegevens

Om uw betaling te kunnen verwerken, vragen wij om uw betalingsgegevens. De verzochte gegevens zijn afhankelijk van de door u gekozen betalingsoptie en kunnen onder andere uw naam, rekeningnummer of creditcardnummer bevatten. Wij gebruiken de door uw verstrekte gegevens alleen voor het verrichten van de betaling en voor eventuele terugbetaling bij het annuleren of retourneren van bestelde producten.

Uw gegevens zullen we nooit aan derden verstrekken ten behoeve van commerciële doel van deze derden, zonder dat u ons daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Cookies

Naast de door u verstrekte persoonsgegevens, maakt Featherlight B.V. via deze website gebruik van de webanalyse-service Google Analytics van Google Inc. (Google) ter verbetering en optimalisaties van onze website. Google maakt gebruik van cookies om ons te helpen bij en te rapporteren over bezoekgegevens en statistische analyses van het bezoek- en klikgedrag op onze website. De door Google gegenereerde informatie (inclusief onvolledige IP-adressen) worden opgeslagen in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie aan derden verstrekken, indien Google daartoe wettelijk verplicht is of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google houdt zich aan de EU-US Privacy Shield-regeling en beschikt over een Privacy Shield certificering.

U kunt het gebruik van cookies op onze website weigeren door de instellingen van uw web browser aan te passen, zodat cookies bij een volgend bezoek aan onze website worden geweigerd of alleen na bevestiging worden geaccepteerd. Meer informatie hierover vind u in de instellingen of via de instructies (helpfunctie) van uw eigen web browser.

Verstrekken we uw gegevens aan andere partijen?

Om uw bestelling te kunnen leveren kan het nodig zijn dat Featherlight B.V. uw (adres)gegevens verstrekt aan een derde partij.

Verder kan Featherlight B.V. uw gegevens alleen verstrekken aan derden voor zover u uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daar toestemming voor geeft of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegeneerde informatie, niet zijnde je IP-adres).

Ten slotte kan Featherlight B.V. uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet-en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Rechten van bezoekers en klanten

U kunt de (persoons)gegevens die u hebt verstrekt bij het aanmaken van een account altijd bekijken en zo nodig wijzigingen in uw account.

Als bezoeker of klant van de website hebt u het recht om contact met ons op te nemen met het verzoek u te vertellen of wij gegevens over u verwerken. U kunt contact met ons opnemen via info@gasveerwinkel.nl. Binnen vier weken na het verzoek zullen wij het volgende schriftelijk aan u mededelen:

 • Welke gegevens wij verwerken;
 • Voor welke doeleinden wij deze verwerken;
 • Waar deze gegevens vandaan komen;
 • Aan wie wij de gegevens verstrekken;
 • Voor welke doeleinden dit gebeurt.

U hebt ook het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt dit verzoek doen als:

 • De gegevens feitelijk onjuist zijn;
 • Voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet van toepassing zijn;
 • Of in strijd met de wet worden verwerkt.

Featherlight B.V. zal binnen vier weken na uw verzoek schriftelijk aan u mededelen of zij aan uw verzoek tot verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen zal voldoen. Indien Featherlight B.V. niet aan uw verzoek zal voldoen, zal zij de reden daarvan aangeven.

Wanneer u uw account verwijdert, zal Featherlight B.V. alle informatie over u vernietigen of anonimiseren.

Beveiliging

Featherlight B.V. zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw (persoons-)gegevens te beveiligen te verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Links (andere websites)

Het kan zijn dat er op onze website links naar andere websites staan weergegeven. Featherlight B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de verdere inhoud van deze websites en het gebruik van uw gegevens door deze partijen. Lees voor het gebruik van deze websites de betreffende privacy policies en voorwaarden van deze websites.

Wijzigingen Privacy Policy

Featherlight B.V. heeft het recht deze Privacy Policy op ieder moment te wijzigen en de inhoud hiervan aan te passen. Wijzigingen van de Privacy Policy zullen wij via onze website bekend maken.  Onderaan deze Privacy Policy staat de laatste datum van wijziging weergegeven.

Vragen?

Hebt u na het lezen van dit privacy statement nog vragen over de bescherming van uw gegevens tijdens het bezoeken van onze website? Neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Gasveerwinkel (Featherlight B.V.) is een besloten vennootschap en is gevestigd te Zwijndrecht, aan Stationsweg 31.

Email: info@gasveerwinkel.nl
KvK-nummer: 62028723
BTW-nummer: NL854604728B01
Kantoortijden: 9:00 – 17:00
Telefoon: +31 (0) 6 33 14 95 01

Versie: Privacy Policy – maart 2017