Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u het antwoord op veelgestelde vragen. U kunt hierin ook zoeken via het onderstaande zoekvenster.

Rekentool (3)

Hoe bepaal ik het gewicht van mijn klep?

Onder het gewicht van een klep of luik verstaan we het ‘los’ gewogen gewicht. Het beste is het wanneer u dit bepaalt met een weegschaal:
FAQ Rekentool -1A- Hoe bepaal ik het gewicht van mijn klep

Hoe u de klep op de weegschaal plaatst, maakt niet uit. Zolang de klep maar op de weegschaal balanceert tijdens het uitlezen van de weegschaal:

Wanneer de klep te zwaar of te lang is om op de weegschaal te plaatsen dan kunt u het gewicht van de klep op de volgende 2 manieren bepalen:
FAQ Rekentool -2A- Hoe bepaal ik het gewicht van mijn klep
FAQ Rekentool -5- Hoe bepaal ik het gewicht van mijn klep
Een geknikte klep moet in ieder geval volgens bovenstaande voorbeelden worden gewogen.
Betreft het echter een vlakke, doosvormige of zuiver gebogen klep waarbij het niet mogelijk of onhandig is om de klep volgens bovenstaande voorbeelden ‘los’ te wegen, dan wordt hieronder beschreven hoe u toch het gewicht kunt bepalen. Onze ervaring leert dat het schatten van het gewicht niet nauwkeurig genoeg is en wij raden dit dus sterk af.

 • Bepaal, met de klep in horizontale positie, met welke kracht u de klep moet ondersteunen wanneer u deze aan de uiterste rand tegenover de scharnieren beetpakt. U gaat dan op een personenweegschaal staan en u bepaalt uw gewichtstoename op het moment dat u de horizontale klep op deze wijze ondersteunt (Let op! de kracht goed verticaal uitoefenen).
 • Wanneer het lastig is om de klep met de handen te ondersteunen dan kunt u ook een touw aan de onderkant van de klep vastmaken en dat om de uiterste rand voeren om zo de klep horizontaal te houden (Let op! goed verticaal aan het touw trekken).
 • Wanneer echter de klep in horizontale positie ‘dicht’ is dan licht u de klep bij deze meting een klein stukje op totdat de klep over de gehele lengte van de uiterste rand vrij is van het vlak waar hij eerder op rustte.

Uw gewichtstoename, vermenigvuldigd met 2, is over het algemeen een goede benadering van het gewicht van de klep.

 • Ook kunt u de horizontale klep, aan de uiterste rand tegenover de scharnieren, via een lat of stok direct op een weegschaal laten steunen (eerst een plankje op de weegschaal leggen).
 • Wanneer echter de klep in horizontale positie ‘dicht’ is dan past u een en ander zo aan dat de klep over de gehele lengte van de uiterste rand vrij is van het vlak waar hij eerder op rustte (langere lat of stok, dikker plankje op de weegschaal of het hoger opstellen van de weegschaal).

Het gewicht dat de weegschaal aangeeft minus het gewicht van het plankje incl. de lat of stok, vermenigvuldigd met 2, is over het algemeen een goede benadering van het gewicht van de klep.

Hoe bepaal ik ‘hoek dicht’ en ‘hoek open’ van een klep?

Het invullen van de Klephoek ‘hoek dicht’ en ‘hoek open’ (Start-hoek en Eind-hoek)

Hierbij gelden -overeenkomstig de kleine wijzer van de klok- de volgende afspraken:

 • 12 uur op de klok =   90 graden …. klep staat recht omhoog
 • 3 uur op de klok  =     0 graden ….. klep ligt horizontaal ……………..’Liggende’ Klep
 • 6 uur op de klok  = – 90 graden …. klep hangt verticaal omlaag ….. ‘Hangende’ KlepLinker gedeelte van de pagina: Klep-standen zoals die voor zouden kunnen komen bij een ‘Liggende’ Klep:

 • Dakluik
 • Zolderluik
 • Speelgoedkist
 • Kelderluik
 • Tuinkist
 • Scheepsluik
 • enz.

Rechter gedeelte van de pagina: Klep-standen zoals die voor zouden kunnen komen bij een ‘Hangende’ Klep:

 • Luik verkoopwagen
 • Luik afhaalbalie
 • Zonwering
 • Veiligheidsscherm
 • Luifel aan paardentrailer / klusbus
 • enz.

FAQ Rekentool -2- Hoe bepaal ik 'hoek dicht' en 'hoek open' van een klep
∗ Klep roteert van Start-hoek naar Eind-hoek (lengte gasveer is dan maximaal)

De tussenliggende Klephoeken kunnen bijvoorbeeld met een hoekmeter of middels een smartphone (met hoekmeter-app) worden bepaald.

Belangrijk!
Neem niet zomaar de uitlezing van de hoekmeter of smartphone over als de werkelijke klephoek.
Maar bepaal eerst het verschil tussen Klepstand en horizontaal of tussen Klepstand en verticaal en reken daarmee de werkelijke Klephoek uit
volgens de eerder genoemde afspraak.
Klephoeken kunnen ook worden bepaald door opmeten en berekenen.
Op welke manieren zo’n meting kan worden uitgevoerd en hoe de berekening dan in z’n werk gaat, wordt in de volgende voorbeelden verduidelijkt:

A = Scheefstand van de Klep gemeten vanuit horizontaal (of in een ander voorbeeld gemeten vanuit verticaal)
S = Scharnierzijde van de Klep
L = Lengte van de Klep

Het berekenen van een Klep-hoek:

 • zoek via Google naar: 1+1                                               –> Google laat een rekenmachine zien
 • druk op de knop ‘Rad’                                                    –> er verschijnt een knop ‘Deg’
 • druk op de knop ‘Inv’ en daarna op de knop ‘sin’
 • toets met de muis de scheefstand in                            –> bijvoorbeeld: 3 .. 0 .. 8
 • druk op de toets met het deelteken
 • toets met de muis de Lengte van de Klep in               –> in dit voorbeeld: 9 .. 0 .. 0
 • druk tenslotte op de knop met ‘=’

De uitkomst is de scheefstand van de Klep ten opzichte van horizontaal of ten opzichte van verticaal (hangt af van de wijze van meten)
De uitkomst: 20,01 –> afgerond 20 graden, rekenen we om naar de Klepstand: 0 graden – 20 graden = -20 graden
Voor de Klepstand in het er naastgetekende voorbeeld vinden we: -90 graden – 15 graden = -105 graden

Tip! Doe eerst de berekening uit het voorbeeld na zodat u weet of u de werkwijze goed hebt begrepen.

Waarom is de B-maat belangrijk? En hoe verander ik die met behoud van de werking van de gasveren?

In de uitkomst van de Rekentool geeft de B-maat, samen met de A-maat, de positie weer van het bevestigingspunt van de gasveer aan de klep.

Beide afstanden worden aangegeven vanuit het hart van het scharnierpunt van de klep.

De A-maat is een afstand gemeten langs de klep en de B-maat is een afstand gemeten haaks daarop.

De A-maat is een waarde die uit de gasveerberekening komt terwijl de B-maat direct afhankelijk is van de wijze van bevestiging van de gasveer aan de klep.

De Rekentool stelt de B-maat in aan de hand van de ingevoerde dikte van de klep en de positie van het scharnierpunt ten opzichte van de klep met daarbij het bevestigingspunt van de gasveer standaard op 20 mm afstand vanuit het klep-oppervlak.

Hieronder enkele voorbeelden van de door de Rekentool ingestelde B-maat:
FAQ Rekentool - PLAATJE - uitleg over B-maat en hoe de Rekentool de B-maat standaard instelt
Zodra in de Rekentool (in Stap 2) op ‘Berekenen’ wordt gedrukt, wordt de B-maat volgens een standaard rekenregel bepaald en wordt de gasveertoepassing doorgerekend.

De B-maat, zoals die dan in de uitkomst van de berekening wordt getoond, moet overeenkomen met de B-afstand van het bevestigingspunt van de gasveer zoals die uiteindelijk aan de klep gemonteerd zal worden.

Het kan zijn dat de uiteindelijke B-afstand van het bevestigingspunt van de gasveer afwijkt van de B-maat zoals die door de Rekentool als standaard werd berekend:
FAQ Rekentool - PLAATJE - uitleg over B-maat en voorbeelden waarbij de B-maat is aangepast
In dat geval moet de B-maat worden aangepast.

De belangrijke reden daarvoor is dat de bevestiging van de gasveer aan de ‘vaste wereld’, in de Rekentool aangegeven met de C-maat en de D-maat, meetkundig moet kloppen met de in- en uitgeschoven gasveerlengte in combinatie met de rotatie van de klep (van hoek ‘dicht’ naar hoek ‘open’).

Voordat u de B-maat aanpast, noteert u de handkrachten zoals die getoond worden bij ‘laat open zien’ en ‘laat dicht zien’.

Pas nu de B-maat aan en verander de A-maat totdat, zowel bij ‘open’ als bij ‘dicht’, de eerder genoteerde waarden voor de handkrachten weer worden bereikt.

Algemeen (7)

Ik kan de gasveer niet met de hand indrukken. Is de gasveer stuk?

Waarschijnlijk is de gasveer niet stuk. Op de gasveer staat vermeld wat zijn uitschuifkracht is, bijvoorbeeld 500N. Dit betekent 500 Newton. In kilogram is dit ongeveer 500/10 = 50kg. Het inschuiven van een gasveer kost nog wat meer kracht, vanwege de wrijving ter plaatse van de afdichting die de zuigerstang strak omsluit. Deze afdichting zorgt ervoor dat het stikstofgas (hoge druk), binnen de gasveer blijft. Tot ongeveer 100N is de gasveer nog wel met de hand in te drukken, daarboven niet meer. Als u dit wel probeert kunt u de gasveer beschadigen (de stang krom drukken). U kunt de gasveer het beste gewoon monteren zoals u van plan bent en de gasveer zo voor het eerst indrukken. Dit omdat de klep of het luik dan als hefboom dient en u dus gemakkelijker meer kracht op de gasveer kunt uitoefenen.

Dus wanneer de klep of het luik moeilijk of in ’t geheel niet in beweging is te krijgen, dan kan dit een aantal oorzaken hebben:

 • Als een gasveer een poosje op voorraad heeft gelegen kan de afdichting waarmee het stikstofgas binnen wordt gehouden aan de stang van de gasveer kleven. Hierdoor schuift de gasveer soms bij het eerste gebruik, over een kort stukje, extra zwaar in. U kunt de gasveer dan het beste weer van het luik afhalen en indrukken met een hefboom.
 • De gasveer kan ook te sterk zijn gekozen. Controleer daarom of u de juiste uitschuifkracht heeft gekozen bij uw bestelling.

Maakt het uit in welke stand ik een gasveer monteer? Andersom kan namelijk ook.

De behuizing van een gasveer (het ‘dikke’ gedeelte van de gasveer) is gevuld met stikstofgas. Dat stikstofgas is er onder hoge druk ingeperst. Hoe hoger deze druk, des te groter de kracht is waarmee de zuigerstang (het ‘dunne’ gedeelte van de gasveer) uit de behuizing wil schuiven. Om ervoor te zorgen dat er geen stikstofgas ontsnapt, terwijl de zuigerstang in- en uitschuift, schuift de zuigerstang aan het einde van de behuizing door een afdichting die de zuigerstang strak omsluit. Behalve stikstofgas bevindt er zich in de behuizing ook een beetje olie. Die olie zorgt voor extra demping op ’t moment voordat de zuigerstang zijn uiterste posities (geheel ‘in’ of geheel ‘uit’) bereikt. Maar die olie heeft nog een ander doel. Namelijk het soepel en gesmeerd houden van de afdichting zodat deze beter rond de zuigerstang afdicht en de zuigerstang met minder wrijving (gesmeerd) in- en uit kan schuiven. De stand van de gasveer, op een klep bijvoorbeeld, is bij een geopende klep anders dan bij een gesloten klep.
Bij de achterklep van de auto keert de positie van de gemonteerde gasveer zelfs bijna geheel om. Daarom moeten we bij het plaatsen van een gasveer er dus op letten dat het beetje olie dat in de behuizing zit, vanzelf naar de afdichting zal vloeien in de situatie waarin de gasveer zich meestal zal bevinden (situatie klep ‘open’ of klep ‘dicht’).

Kan ik ook via e-mail of telefonisch bestellen?

Wij verzoeken u vriendelijk om uw bestelling via onze webshop te plaatsen.
Dit kan zowel via de Configurator als vanuit de Rekentool.

In de Configurator stelt u uw bestelling samen waarna u op het winkelmandje klikt zodat de gasveren en/of aanbouwdelen in het winkelmandje worden gestopt en de inhoud van het winkelmandje wordt getoond.
U kunt, door terug te gaan naar de Configurator, andere producten nog toevoegen aan de inhoud van het winkelmandje.
Ook kunt u het aantal producten nog wijzigen. Vergeet u daarna niet om op ‘Winkelwagen bijwerken’ te drukken.
Via ‘Doorgaan naar afrekenen’ kunt u uw bestelling plaatsen middels het invullen van uw adresgegevens en door tenslotte uw betaling te verrichten (dit kan via iDEAL, Paypal, Sofort, enz.).

Met behulp van de Rekentool berekent u eerst welke gasveren en aanbouwdelen u nodig heeft en door daarna op het winkelmandje te klikken, gaat u uw bestelling plaatsen.
De inhoud van het winkelmandje wordt dan getoond en via ‘Doorgaan naar afrekenen’ kunt u uw bestelling plaatsen middels het invullen van uw adresgegevens en door tenslotte uw betaling te verrichten (via iDEAL, PayPal, SOFORT, enz.).

Wat is de levertijd van mijn bestelling?

In principe liggen alle producten die wij via onze webshop aanbieden op voorraad en kunt u de producten binnen drie werkdagen verwachten.
Bij grotere aantallen is het raadzaam bij ons te informeren wat de levertijd is.
Verder kunt u tussentijds altijd informeren naar de status van uw bestelling door een e-mail te sturen naar info@gasveerwinkel.nl.

Maakt het uit of ik één of twee gasveren op mijn klep monteer?

Ja, dat maakt zeker uit. Het toepassen van maar één gasveer is goedkoper, maar kan vervelende nadelen hebben. Als u voor één gasveer kiest in plaats van twee, dan zal deze gasveer in principe twee keer zo sterk zijn. Meestal kiest onze Rekentool (die uitrekent wat voor gasveren u nodig hebt) ook een iets robuustere gasveer als u daar invult dat u maar één gasveer wilt. Er komt namelijk meer kracht op deze ene gasveer te staan. Wij raden u aan twee gasveren te gebruiken en deze aan beide kanten van de klep te monteren. De krachten worden dan gelijkmatig verdeeld over de klep of het luik. Deze blijft hierdoor netjes recht. Als u toch voor één gasveer kiest, dan raden wij u aan deze in het midden van de klep te monteren. Als u de gasveer aan de zijkant van de klep monteert, wordt de klep maar aan één kant belast waardoor deze beetje schuin gaat staan of open blijft en niet helemaal dichtgaat ter plaatse van de gasveer. Bij onze Rekentool kunt u goed zien wat het verschil is als u daar invult of u één of twee gasveren zoekt. Wij raden u aan deze Rekentool te gebruiken bij het bepalen van de gasveer of gasveren die u zoekt, want die houdt rekening met veel krachten die meespelen. De sterkte van de klep en uw scharnieren worden vanzelfsprekend niet meegenomen in de berekening, omdat deze bij ons onbekend zijn.

Ik heb een gasveer met een nummer erop. Kan Gasveerwinkel.nl iets met dit nummer?

Als het om een gasveer gaat van het fabricaat Stabilus, Suspa, Bansbach, etc., kunt u met dat nummer, of een gedeelte van dat nummer, hier zoeken of we binnen ons assortiment voor deze gasveer een vervangend type kunnen leveren.
Helaas hebben we niet voor elke Stabilus of Suspa -gasveer een geschikte vervanger op voorraad.

Betreft het een ander merk gasveer waar een nummer op staat, dan zult u zelf de specificaties moeten opzoeken voordat u met onze gasveer-configurator gaat proberen om daarvoor een vervangend type gasveer te gaan samenstellen.

Om de kans van slagen daarin te vergroten wijzen we u graag binnen het overzicht ‘Veel gestelde vragen’ op het antwoord op de vraag: ‘hoe vind ik een vervangende gasveer?

Wordt mijn klep zwaarder belast als ik gasveren gebruik?

Ja, de klep wordt over het algemeen zwaarder belast als u gasveren gebruikt. Het is dus belangrijk dat u voor het toepassen van de gasveren inschat of uw klep en de scharnieren erop sterk genoeg zijn. In onderstaande figuur ziet u een klep van 25kg met en zonder gasveren:
uitlegextrakrachtopklepdoorgasveer
De oorzaak van de grotere krachten is het feit dat de gasveer over het algemeen met een kleine momentarm werkt. Om het volledige moment van de klep te kunnen dragen is er dus een grote kracht nodig. De gasveer heeft dan ook een uitschuifkracht die een stuk groter is dan het gewicht van de klep. In dit voorbeeld heeft de gasveer een uitschuifkracht van wel 420N of 43kg. Dit is een stuk meer dan de 25kg klepgewicht.
Als u in de rekentool een te grote scharnierkracht vindt, dan kunt u deze verlagen door een langere gasveer te kiezen. Deze werkt dan met een grotere momentarm en heeft dus een kleinere kracht nodig. De gasveer moet natuurlijk nog wel passen. Dit kunt u zien in de figuur van de rekentool en opmeten in uw eigen toepassing.

Retourzending (1)

Kan ik gasveren retourneren?

Wij doen ons best u te helpen met het vinden van de juiste gasveren. Mocht u toch gasveren gekozen hebben die achteraf niet goed passen of te sterk/slap blijken, dan bestaat er een mogelijkheid de gasveren te retourneren. U kunt via onze Klantenservice een aanvraag voor retourneren doen. Binnen twee werkdagen krijgt u een retouretiket waarmee u de gasveren kunt retourneren. (Let op: retourneren naar het adres dat op het etiket staat.) U kunt enkel retourneren als u binnen acht dagen na ontvangst de aanvraag tot retour doet en als de gasveren in ongebruikte staat met originele verpakking en retouretiket verstuurd worden. De koopprijs van de gekochte gasveren en aanbouwdelen zullen dan worden gecrediteerd (let op: de verzendkosten zijn voor rekening van de klant.) Als u andere gasveren wilt bestellen in plaats van de gasveren die u wilt retourneren, dan raden wij u aan deze bestelling separaat te plaatsen. Wij behandelen het retourneren en de nieuwe bestelling als twee aparte zaken.

Mocht er bij levering al iets mankeren aan de gasveren, dan kunt u ook deze aanvraag binnen acht dagen via de Klantenservice doen. Wij zullen dan de zaak beoordelen en met een passende oplossing komen.

Configurator (5)

Hoe vind ik een vervangende gasveer?

Voordat u een vervangend gasveer-type gaat proberen te vinden is het noodzakelijk om te weten te komen hoe sterk de ‘oude’ gasveer of gasveren zijn.

Meestal is er op de gasveer geprinte informatie aanwezig (of op een sticker die op de behuizing is geplakt) waarin iets wordt gemeld als  …. N.
De ‘N’ staat voor Newton en de getallen die ervoor staan geven dan het aantal Newtons weer.

Bijvoorbeeld:
300 N = 300 Newton
0300 N = 300 Newton

Zodra u weet hoe sterk (hoeveel Newton) de gasveren moeten zijn, kunt u verder naar Stap 1.

Stap 1. Meet bij de ‘oude’ gasveer: (Let op: in millimeters!)

 • de dikte van de stang (het dunne gedeelte)
 • de dikte van de behuizing (het dikke gedeelte)

Wij verkopen de volgende gasveer-typen:

TypeDikte stangDikte huis
4-12412
6-15615
8-19819
10-231023
14-281428
20-402040

 

 • Kies uit deze tabel een vervangend gasveer-type dat het dichtst in de buurt komt bij de zojuist opgemeten dikte van de stang en de dikte van de behuizing.

# Noteer voor de vervangende gasveer: ‘gasveer-type = .. – .. ‘

Het kan zijn dat u bij de ‘oude’ gasveer, aan 1 of beide uiteinden, het aanbouwdeel (schroefoog, kogelkop, enz.) er af kunt schroeven.
Voor zover u die wilt hergebruiken moet u controleren of die schroefdraadmaat overeenkomt met de schroefdraadmaat aan het vervangende gasveer-type.

U controleert dit als volgt:

 • Druk op onze website op de tab ‘Configurator’ en kies in de middelste kolom een gasveer van het vervangende gasveer-type (de lengte maakt nu even niet uit).
 • Kies in de linker- en rechterkolom voor ‘Geen’.
 • Beweeg met de muis-cursor over de gasveer zodat informatie getoond wordt over de schroefdraadstukken die aan beide uiteinden van de gasveer zitten.

Aanbouwdelen (schroefogen, gaffels, kogelkopjes, e.d.) die u nieuw moet aanschaffen kunt u in de linker- en/of rechterkolom kiezen.

 • Beweeg met de muis-cursor over de gekozen aansluiting zodat er daarvan een maatschets wordt getoond.
 • Controleer op deze manier of de aanbouwdelen passend te monteren zijn in de bestaande gasveertoepassing.

Indien blijkt dat de aansluitingen geen probleem op zullen leveren, kunt u verder gaan met Stap 2.

Stap 2. Meet bij de ‘oude’ gasveer de maximale lengte

Wanneer we bijvoorbeeld een klep geheel openen, dan schuift de gasveer geheel uit tot z’n maximale lengte. Deze maximale lengte, hart-op-hart gemeten, moeten we nu vastleggen:

 • open de klep geheel en meet de afstand van het centrum van het ene bevestigingspunt tot het centrum van het andere bevestigingspunt

FAQ Configurator - PLAATJE bij pnt 2 - Hoe vind ik een vervangende gasveer - Cees
# Noteer voor de vervangende gasveer: ‘Lengte ‘max’ = …… mm.’

Stap 3. Meet bij de ‘oude’ gasveer de kortste lengte.

Sluiten we daarna de klep, dan wordt de gasveer tot een bepaalde lengte ingeduwd. Het is vrijwel nooit zo dat de gasveer dan geheel (tot het einde van z’n slaglengte) wordt ingedrukt. Er blijft dus bijna altijd een stuk(je) ongebruikte slaglengte over. Door met dit gegeven rekening te houden maken we de kans groter om een geschikte gasveer (qua lengtemaat) te vinden als vervanger voor de ‘oude’ gasveer. Bepaal daarom, met de ‘oude’ gasveer nog gemonteerd, de kortst optredende hart-op-hart -afstand tussen de bevestigingspunten van de gasveer:

 • Sluit de klep en meet bij de ‘oude’ gasveer de afstand van het centrum van het ene bevestigingspunt tot het centrum van het andere bevestigingspunt

FAQ Configurator - PLAATJE Lin bij pnt 2 - Hoe vind ik een vervangende gasveer - Cees
Blijkt deze meting echter niet uitvoerbaar omdat bijvoorbeeld de ruimte onder of achter de klep onvoldoende is om daar te kunnen meten, dan kunt u hieronder lezen hoe u die kortst optredende hart-op-hart -afstand toch kunt bepalen:

 • Open de klep of het luik.
 • Knoop een dun touwtje strak om de stang (het dunne deel van de gasveer).
 • Schuif het touwtje op tot tegen de behuizing (het dikke deel van de gasveer).
 • Sluit de klep of het luik zodat de gasveer z’n kortst optredende lengte krijgt.
 • Open de klep of het luik volledig en meet de afstand tussen het opgeschoven touwtje tot tegen de behuizing.
 • Trek deze afstand af van de eerder gemeten ‘Lengte ‘max’’.

# Noteer voor de vervangende gasveer: ‘Lengte ‘in’ = …… mm.’

De vervangende gasveer moet, indien volledig ingeschoven, hart-op-hart gemeten tussen de aansluitingen, iets korter kunnen worden dan de gevonden waarde ‘Lengte ‘in’’

Stap 4. Het kiezen van de meest geschikte slaglengte bij het vervangende type gasveer:

 • Druk op onze website op de tab ‘Configurator’ en kies in de middelste kolom het vervangende gasveer-type (de lengte maakt nog even niet uit).

Wanneer u aan 1 of beide uiteinden een reeds bestaande aanbouwdeel hergebruikt, gaat u verder met punt 5.

 • Kies in de linker- en rechterkolom de nieuw toe te passen aanbouwdelen (de maximale hart-op-hart afmeting tussen de aansluitingen wordt getoond)
 • Druk met de muis-cursor de gasveer geheel in om de kortst mogelijke hart-op-hart -afmeting af te kunnen lezen
 • Kies in de middelste kolom, behorend bij het vervangend gasveer-type een zodanige slaglengte dat ‘Lengte ‘in’ zo dicht mogelijk, van onderaf, wordt benaderd

Vergelijk nu de grootste hart-op-hart –afstand met de eerder gemeten ‘Lengte ‘max’’ en beoordeel bij een mogelijk lengteverschil het gevolg daarvan (klep gaat iets minder ver of iets verder open).

Wanneer dit acceptabel blijkt dan bent u in uw poging om een vervangende gasveer te vinden, geslaagd!

Stap 5. Het kiezen van de meest geschikte slaglengte bij het vervangende type gasveer, wanneer u aan 1 of beide uiteinden een reeds bestaande aanbouwdeel hergebruikt.

Kies in de linker- en rechterkolom voor ‘Geen’ (de maximale afmeting tussen de draadstukken wordt getoond). Reken ‘Lengte ‘in’’, met behulp van de verlengmaten van de te gebruiken aanbouwdelen om naar de kortst optredende afstand tussen de draadstukken.

 • Druk met de muis-cursor de gasveer geheel in om de kortst mogelijke afmeting tussen de draadstukken af te kunnen lezen.
 • Kies in de middelste kolom, behorend bij het vervangend gasveer-type een zodanige slaglengte dat de kortst optredende afstand tussen de draadstukken zo dicht mogelijk, van onderaf, wordt benaderd.

Reken nu, met behulp van de verlengmaten van de te gebruiken aansluitingen, de grootste hart-op-hart –afstand uit en vergelijk deze met de eerder gemeten ‘Lengte ‘max’’ en beoordeel bij een mogelijk lengteverschil het gevolg daarvan (klep gaat iets minder ver of iets verder open).

Wanneer dit acceptabel blijkt dan bent u in uw poging om een vervangende gasveer te vinden, geslaagd!

Hoe vind ik een vervangende gasveer voor mijn zonnebank?

Zoekt u gasveren voor uw zonnebank of zonnehemel? In veel gevallen zitten er speciale gasveren op zonnebanken. Deze gasveren zijn uitgevoerd met extra weerstand zodat ze in alle standen blijven staan. Dit soort gasveren verkopen wij (nog) niet. Wij raden u aan om deze gasveren via de fabrikant of dealer van uw zonnebank te kopen.

Als er geen gasveren met extra weerstand op uw zonnebank zitten, blijft uw zonnebank alleen in de open- en dichtstand uit zichzelf staan en kunt u misschien wel bij ons terecht.

Bij Gasveerwinkel.nl verkopen wij verschillende universele gasveren. U zult dan uw gasveer op moeten meten. Welke zaken belangrijk zijn om op te meten kunt u hier vinden.

Als u de gasveer heeft opgemeten, dan kunt u gebruik maken van onze configurator om zelf een vervangende gasveer (met dezelfde specificaties als de originele gasveer) samen te stellen voor uw zonnebank. Als u er zelf niet uitkomt of uw ontwerp toch nog even wil laten nakijken, neem dan gerust contact met ons op.

Hoe vind ik een vervangende gasveer voor mijn ‘oude’ Stabilus gasveer?

Bij Gasveerwinkel.nl verkopen wij verschillende universele gasveren. Voor een aantal Stabilus gasveren kunnen wij vervangende gasveren aanbieden. U kunt hier zoeken op (een gedeelte van) het artikelnummer van uw Stabilus gasveer. Zit uw gasveer er niet tussen? Dan verwijzen we u graag door naar ‘hoe vind ik een vervangende gasveer?‘ Daar wordt in stappen uitgelegd hoe u toch aan een gasveer kunt komen die in de buurt van uw ‘oude’ Stabilus gasveer komt.

Hoeveel Newton (N) sterk moet de vervangende gasveer worden?

Vaak staat op de gasveer een typenummer met daarachter drie cijfers met een N. In principe kunt u ervan uitgaan dat dit het aantal Newton zou moeten zijn. Dit kunt u dan in de Configurator invullen bij Kracht. De andere afmetingen van de te vervangen gasveer kunt u vinden als u de stappen volgt bij ‘hoe vind ik een vervangende gasveer?

Als het aantal Newton niet op de te vervangen gasveer staat of als het niet te lezen is, raden wij u aan het aantal Newton uit te rekenen met behulp van de Rekentool. Het beste kunt u de gasveren helemaal opnieuw uitrekenen, dus ook de afmetingen van de gasveren en de aanbouwdelen. Zo weet u zeker dat de gasveren passen bij uw klep, deksel of andere toepassing. Wij raden u aan de hulp bij het invullen te raadplegen en dit stap voor stap uit te voeren.

Wat betekent Stabilus D-56070?

Op een gasveer van het merk Stabilus staan altijd meerdere gegevens (bijv. Stabilus D-56070 Koblenz). Maar welke gegevens op de gasveer zijn van belang bij het vinden van een vervangende Stabilus gasveer?

Op een Stabilus gasveer staan (vaak) de volgende gegevens:

Stabilus D-56070

Stabilus D-56070

D-56070 Koblenz (of D56070 Koblenz) zijn adresgegevens van het bedrijf Stabilus (leverancier).  Deze gegevens zijn niet relevant bij het zoeken van een vervangende Stabilus gasveer.

Artikelnummer Stabilus gasveer

Stabilus gasveer

Op een Stabilus gasveer staat een artikelnummer bestaande uit 6 tekens bijv. 095087 of 0542TR. U kunt in het zoekfilter hieronder zoeken op (een gedeelte van) het artikelnummer van uw Stabilus gasveer.

Zit uw gasveer er niet tussen? Dan verwijzen we u graag door naar het FAQ artikel ‘hoe vind ik een vervangende gasveer?‘ Daar wordt in een paar stappen uitgelegd hoe u toch aan een gasveer kunt komen die in de buurt van uw ‘oude’ Stabilus gasveer komt.

Kracht van Stabilus gasveer (aantal Newton)

Stabilus D56070

Op een Stabilus gasveer staan 4 cijfers met de letter N erachter (bijv. 0800N of 0350N). Dit geeft het aantal Newton van de gasveer aan.

Als het serienummer of het aantal Newton niet meer op de gasveer staat of als het niet te lezen is, raden wij u aan de gasveer opnieuw uit te rekenen met behulp van de Rekentool.

Hiermee kunt u makkelijk en snel uw eigen gasveertoepassing ontwerpen en de gasveren direct bestellen (levering binnen 1-3 werkdagen). Het beste kunt u de gasveren helemaal opnieuw uitrekenen, dus ook de afmetingen van de gasveren en de aanbouwdelen. Als u er zelf niet uitkomt of uw ontwerp toch nog even wil laten nakijken, neem dan gerust contact met ons op.

 

Aanpak gasveren toepassen (3)

Maakt het uit op welke plek ik de scharnieren monteer?

Het beste is het om zoveel mogelijk in het verlengde van elke gemonteerde gasveer een scharnier te plaatsen.
De reactiekracht, afkomstig van de gasveer, kan op die manier direct via het scharnier naar de ‘vaste wereld’ worden doorgeleid.

Plaatsing van een scharnier niet in het verlengde van de gasveer, doet een beroep op de plaatselijke sterkte van de klep of het luik om de reactiekracht, via een dwarsverplaatsing, toch via het scharnier naar de ‘vaste wereld’ weg te leiden. Wanneer de klep of het luik voldoende stijfheid heeft (massief) is dat geen probleem maar wanneer de rand van de klep of het luik als een frame uitgevoerd is, vraagt dit aspect de nodige aandacht.

Om ongelijke belasting op de scharnieren te voorkomen is het wenselijk om de scharnieren qua verdeling symmetrisch te plaatsen ten opzichte van de gemonteerde gasveren.

Hoe verlaag ik een te grote kracht op het draaipunt van mijn klep of luik?


De aanleiding tot deze conclusie kan zijn dat:

 • de scharnieren niet sterk genoeg zijn om deze kracht door te leiden naar de ‘vaste wereld’
 • dat de scharnieren niet voldoende stevig aan de klep, het luik of aan de ‘vaste wereld’ kunnen worden vastgemaakt
 • dat de klep of het luik zelf, ter plaatse van de scharnieren, constructief niet sterk genoeg is

Bij het plaatsen van de scharnieren is het goed om met het volgende rekening te houden:

 • aantal scharnieren = aantal gasveren
 • aantal scharnieren: minimaal 2 stuks
 • wanneer echter 1 gasveer wordt toegepast, plaats dan 3 scharnieren: het middelste scharnier halverwege de breedte van de klep en monteer de gasveer, uitgelijnd met het middelste scharnier (zie voorbeeld hieronder)

FAQ Techniek -2- Hoe verlaag ik een te grote kracht op het draaipunt van mijn klep of luik
In het algemeen geldt dus: Monteer, zo goed mogelijk in het verlengde van elke gasveer, een scharnier.

Wanneer hieraan wordt voldaan dan is de belasting (kracht) per scharnier gelijk aan de kracht op het draaipunt gedeeld door het aantal gasveren.

Dit houdt in dat wanneer we 1 gasveer toepassen, de gehele door de Rekentool opgegeven kracht op het draaipunt van de klep, via 1 scharnier naar de ‘vaste wereld’ zal moeten kunnen worden doorgeleid.

Monteren we echter 1 gasveer halverwege de breedte van de klep, zonder een 3e scharnier recht achter de gasveer, dan zal de door de Rekentool opgegeven kracht op het draaipunt van de klep, wél verdeeld worden over 2 scharnieren maar dan wordt de stijfheid van de klep aangesproken om die kracht naar links en naar rechts te geleiden richting de scharnieren.
Een nadeel hierbij vanwege het ontbreken van het 3e scharnier is dat de klep ter plaatse van de in het midden gemonteerde gasveer, op kan bollen omdat de gasveer, wanneer de klep gesloten is, een continue drukkracht op de klep blijft uitoefenen.
Zeker bij een klep van hout zal dit opbollen in de loop der tijd nadrukkelijker te zien zijn (hout ‘werkt’ nu eenmaal mee).

Een vraag die hierna gesteld kan worden is de volgende: “Heeft het zin om bijvoorbeeld 4 scharnieren te monteren terwijl ik maar 2 gasveren ga toepassen?”
Antwoord: Zeker heeft dat zin maar de scharnieren die het meest recht achter de gasveren worden geplaatst dragen gezamenlijk de door de Rekentool opgegeven kracht op het draaipunt van de klep, over naar de ‘vaste wereld’.
Die extra scharnieren zorgen ervoor dat de klep netjes strak zal roteren en hebben dus wel degelijk nut maar ze hebben geen aandeel in het naar de ‘vaste wereld’ wegleiden van de door de Rekentool opgegeven kracht op het draaipunt van de klep.

Wanneer aan al het bovenstaande wordt voldaan en de belasting per scharnier toch te groot wordt geacht, wat kan er dan nog worden gedaan om de kracht per belast scharnier te verminderen?

Antwoorden:

 1. Selecteer in de uitkomst van de Rekentool een gasveer met een langere slag. Die gasveer zal verder vanuit het draaipunt van de klep gemonteerd gaan worden en zal bijgevolg ook minder krachtig behoeven te zijn waardoor de totale reactiekracht op het draaipunt van de klep lager zal uitkomen.
  Controleer hierbij wel of de montagepositie van deze langere gasveer geen probleem oplevert.
 2. Monteer robuustere scharnieren. Dit is niet altijd mogelijk omdat de scharnieren qua grootte toch in verhouding moeten blijven met de afmetingen van de klep. daarom kan overwogen worden om per belaste scharnierpositie 2 scharnieren te plaatsen die dan wel stijf naast elkaar moeten worden gemonteerd. Daarmee halveert de belasting per scharnier en verdubbelt tevens het aantal schroeven.

Wat is de correcte manier om een gasveer te monteren?

 • Wees voorzichtig met de stang (het chroomkleurige gedeelte van de gasveer). Als deze beschadigt gaat de afdichting snel kapot en loopt het gas uit de gasveer. De gasveer doet het dan niet meer.  Het is het beste om de stang ingepakt te laten of in te pakken tot na de montage.
 • Probeer de gasveer niet met de hand in te drukken om te testen of deze het doet. Hierbij loopt u de kans dat u de levensduur van de gasveer flink verkort omdat de stang verbuigt.
 • Als de gasveer net uit de verpakking komt is het regelmatig het geval dat de gasveer moeilijk in wil schuiven. Dit komt doordat de afdichting een beetje vastgeplakt zit aan de stang door de tijdsduur van de opslag. We raden u aan om de gasveer gewoon te monteren en even wat extra kracht te zetten om hier doorheen te komen. Hierna zal de gasveer een stuk soepeler gaan.
 • Monteer de gasveer zo, dat de  stang het grootste gedeelte van de tijd naar beneden wijst. Zo blijft de afdichting gesmeerd en gaat de gasveer langer mee.
 • Zorg ervoor dat de gasveer alleen in lengterichting wordt belast. De gasveer mag niet in dwarsrichting belast worden. Als u aan één kant van de gasveer een kogelscharnier toepast, voorkomt u dit al voor een groot gedeelte. Doet u dit niet, zorg dan extra goed dat de gasveer goed uitgelijnd is.
 • Zorg ervoor dat de aanbouwdelen goed zijn vastgeschroefd. Als de aanbouwdelen niet goed uitkomen voor bevestiging, draai dan door zodat de stang in het huis roteert. Draai niet terug, want dan “ligt het aanbouwdeel niet aan” bij de stang of het huis en bestaat de kans dat de schroefdraad zal afbreken. Dus:

Onze gasveerconfigurator houdt rekening met al deze maten. Als u een bepaalde gasveer ter vervanging zoekt, dan kunt u deze dus heel goed gebruiken om te kijken of wij een passende vervanger hebben.

Techniek (3)

Mijn bestelde gasveren lijken achteraf te sterk te zijn. Wat moet ik doen?

Soms gaan gasveren vooral de eerste keren dat die gebruikt worden erg stroef. Als een gasveer een poosje op voorraad heeft gelegen kan de afdichting waarmee het stikstofgas binnen wordt gehouden extra aan de stang van de gasveer kleven. Hierdoor schuift de gasveer soms bij de eerste keer gebruiken het eerste stukje extra zwaar in. U kunt de gasveer dan het beste weer van het luik afhalen en indrukken met een hefboom. Daarna zal het beter gaan.

Als de gasveren echt te sterk zijn kunt u ervoor kiezen om wat gas te laten ontsnappen. In onze shop worden speciaal daarvoor gemaakte reducers verkocht. U vindt ze bij Diversen: https://www.gasveerwinkel.nl/product-categorie/diversen/

U ziet hier een korte video van de werking van een reducer:

 

U kunt het eventueel ook zonder reducer doen. Lees daarvoor de volgende instructie:

https://www.hahn-gasfedern.de/fileadmin/Media/PDF/Ventile_en.pdf (Engels)
https://www.hahn-gasfedern.de/fileadmin/Media/PDF/Ventil_dt.pdf (Duits)

Houd daarbij de gasveer van u af gericht en doe het voorzichtig zodat de de lak van de gasveer en het ventiel niet beschadigt. U kunt dan in stapjes gas laten ontsnappen totdat de gewenste kracht is bereikt.

Als dat niet lukt kunt u de gasveren retourneren en lichtere gasveren bestellen. Lees daarvoor ‘kan ik gasveren retourneren?

Invloed van de temperatuur op de kracht van een gasveer

Onze gasveren zijn inzetbaar binnen een temperatuurbereik van -20˚C tot +80˚C. De omgevingstemperatuur waarin een gasveer wordt ingezet, heeft invloed op de kracht (N) van de gasveer. Onze gasveren worden bij kamertemperatuur (20ºC) afgevuld. De kracht bij kamertemperatuur is dus de kracht die u bestelt. Bij hogere of lagere omgevingstemperatuur zal de kracht van de gasveer veranderen. De kracht van de gasveer stijgt en daalt lineair met het temperatuurverschil: ca. 3,4% per 10˚C.

In onderstaande grafiek kunt u zien met welke factor de kracht van de gasveer toe- of afneemt bij een andere temperatuur dan 20ºC.

Voorbeeld

Als u bijvoorbeeld een gasveer van 600N heeft, maar deze gebruikt bij 60ºC, dan is de werkelijke kracht:

Werkelijke kracht bij 60ºC = Kracht bij 20ºC x Factor bij 60ºC = 600 x 1,136 = 682N.

 

Als u de rekentool gebruikt, kunt u in Stap 3 bekijken welk effect de temperatuur op uw toepassing heeft door de kracht daar handmatig aan te passen. Kies hierbij de kracht die het beste in de buurt komt van de kracht bij uw temperatuur. De exacte kracht kunt u hier niet invullen.

Het verschil tussen RVS 304 V2A en RVS 316 V4A

Het grote verschil tussen RVS 304 en RVS 316 zit in de samenstelling. De zwakte van RVS 304 is de gevoeligheid voor chloriden en zuren waardoor (plaatselijk) corrosievorming kan ontstaan.

RVS 316 is door een andere samenstelling beter bestand tegen corrosie en milieu-invloeden (bijv. zout water). Om deze reden wordt RVS 316 vaak voor agressieve omgevingen gebruikt.