Hoe verlaag ik een te grote kracht op de scharnieren van mijn klep of luik?


Antwoorden:

  1. Selecteer in de uitkomst van de Rekentool een gasveer met een langere slag. Die gasveer zal verder vanuit het draaipunt van de klep gemonteerd gaan worden en zal bijgevolg ook minder krachtig behoeven te zijn waardoor de totale reactiekracht op het draaipunt van de klep lager zal uitkomen.
    Controleer hierbij wel of de montagepositie van deze langere gasveer geen probleem oplevert.
  2. Monteer robuustere scharnieren. Dit is niet altijd mogelijk omdat de scharnieren qua grootte toch in verhouding moeten blijven met de afmetingen van de klep. Daarom kan overwogen worden om 2 scharnieren te plaatsen, op de plek waar een gasveer zit, die dan wel stijf naast elkaar moeten worden gemonteerd. Daarmee halveert de belasting per scharnier en verdubbelt tevens het aantal schroeven.

In het algemeen geldt: Monteer, zo goed mogelijk in het verlengde van elke gasveer, een scharnier.

Wanneer hieraan wordt voldaan dan is de belasting (kracht) per scharnier gelijk aan de kracht op het draaipunt gedeeld door het aantal gasveren.

Dit houdt in dat wanneer we 1 gasveer toepassen, de gehele door de Rekentool opgegeven kracht op het draaipunt van de klep, via 1 scharnier naar de ‘vaste wereld’ zal moeten kunnen worden doorgeleid.

Monteren we echter 1 gasveer halverwege de breedte van de klep, zonder een 3e scharnier recht achter de gasveer, dan zal de door de Rekentool opgegeven kracht op het draaipunt van de klep, wél verdeeld worden over 2 scharnieren maar dan wordt de stijfheid van de klep aangesproken om die kracht naar links en naar rechts te geleiden richting de scharnieren.
Een nadeel hierbij vanwege het ontbreken van het 3e scharnier is dat de klep ter plaatse van de in het midden gemonteerde gasveer, op kan bollen omdat de gasveer, wanneer de klep gesloten is, een continue drukkracht op de klep blijft uitoefenen.
Zeker bij een klep van hout zal dit opbollen in de loop der tijd nadrukkelijker te zien zijn (hout ‘werkt’ nu eenmaal mee). Monteer dan drie scharnieren als volgt:

FAQ Techniek -2- Hoe verlaag ik een te grote kracht op het draaipunt van mijn klep of luik

Een vraag die hierna gesteld kan worden is de volgende: “Heeft het zin om bijvoorbeeld 4 scharnieren te monteren terwijl ik maar 2 gasveren ga toepassen?”
Antwoord: Zeker heeft dat zin maar de scharnieren die het meest recht achter de gasveren worden geplaatst dragen gezamenlijk de door de Rekentool opgegeven kracht op het draaipunt van de klep, over naar de ‘vaste wereld’.
Die extra scharnieren zorgen ervoor dat de klep netjes strak zal roteren en hebben dus wel degelijk nut maar ze hebben geen aandeel in het naar de ‘vaste wereld’ wegleiden van de door de rekentool opgegeven kracht op het draaipunt van de klep.

 

Posted in: Aanpak gasveren toepassen