Hoe vind ik een vervangende gasveer?

Voordat u een vervangend gasveer-type gaat proberen te vinden is het noodzakelijk om te weten te komen hoe sterk de ‘oude’ gasveer of gasveren zijn.

Meestal is er op de gasveer geprinte informatie aanwezig (of op een sticker die op de behuizing is geplakt) waarin iets wordt gemeld als  …. N.
De ‘N’ staat voor Newton en de getallen die ervoor staan geven dan het aantal Newtons weer.

Bijvoorbeeld:
300 N = 300 Newton
0300 N = 300 Newton

Zodra u weet hoe sterk (hoeveel Newton) de gasveren moeten zijn, kunt u verder naar Stap 1.

Stap 1. Meet bij de ‘oude’ gasveer: (Let op: in millimeters!)

 • de dikte van de stang (het dunne gedeelte)
 • de dikte van de behuizing (het dikke gedeelte)

Wij verkopen de volgende gasveer-typen:

Type Dikte stang Dikte huis
4-12 4 12
6-15 6 15
8-19 8 19
10-23 10 23
14-28 14 28
20-40 20 40

 

 • Kies uit deze tabel een vervangend gasveer-type dat het dichtst in de buurt komt bij de zojuist opgemeten dikte van de stang en de dikte van de behuizing.

# Noteer voor de vervangende gasveer: ‘gasveer-type = .. – .. ‘

Het kan zijn dat u bij de ‘oude’ gasveer, aan 1 of beide uiteinden, het aanbouwdeel (schroefoog, kogelkop, enz.) er af kunt schroeven.
Voor zover u die wilt hergebruiken moet u controleren of die schroefdraadmaat overeenkomt met de schroefdraadmaat aan het vervangende gasveer-type.

U controleert dit als volgt:

 • Druk op onze website op de tab ‘Configurator’ en kies in de middelste kolom een gasveer van het vervangende gasveer-type (de lengte maakt nu even niet uit).
 • Kies in de linker- en rechterkolom voor ‘Geen’.
 • Beweeg met de muis-cursor over de gasveer zodat informatie getoond wordt over de schroefdraadstukken die aan beide uiteinden van de gasveer zitten.

Aanbouwdelen (schroefogen, gaffels, kogelkopjes, e.d.) die u nieuw moet aanschaffen kunt u in de linker- en/of rechterkolom kiezen.

 • Beweeg met de muis-cursor over de gekozen aansluiting zodat er daarvan een maatschets wordt getoond.
 • Controleer op deze manier of de aanbouwdelen passend te monteren zijn in de bestaande gasveertoepassing.

Indien blijkt dat de aansluitingen geen probleem op zullen leveren, kunt u verder gaan met Stap 2.

Stap 2. Meet bij de ‘oude’ gasveer de maximale lengte

Wanneer we bijvoorbeeld een klep geheel openen, dan schuift de gasveer geheel uit tot z’n maximale lengte. Deze maximale lengte, hart-op-hart gemeten, moeten we nu vastleggen:

 • open de klep geheel en meet de afstand van het centrum van het ene bevestigingspunt tot het centrum van het andere bevestigingspunt

FAQ Configurator - PLAATJE bij pnt 2 - Hoe vind ik een vervangende gasveer - Cees
# Noteer voor de vervangende gasveer: ‘Lengte ‘max’ = …… mm.’

Stap 3. Meet bij de ‘oude’ gasveer de kortste lengte.

Sluiten we daarna de klep, dan wordt de gasveer tot een bepaalde lengte ingeduwd. Het is vrijwel nooit zo dat de gasveer dan geheel (tot het einde van z’n slaglengte) wordt ingedrukt. Er blijft dus bijna altijd een stuk(je) ongebruikte slaglengte over. Door met dit gegeven rekening te houden maken we de kans groter om een geschikte gasveer (qua lengtemaat) te vinden als vervanger voor de ‘oude’ gasveer. Bepaal daarom, met de ‘oude’ gasveer nog gemonteerd, de kortst optredende hart-op-hart -afstand tussen de bevestigingspunten van de gasveer:

 • Sluit de klep en meet bij de ‘oude’ gasveer de afstand van het centrum van het ene bevestigingspunt tot het centrum van het andere bevestigingspunt

FAQ Configurator - PLAATJE Lin bij pnt 2 - Hoe vind ik een vervangende gasveer - Cees
Blijkt deze meting echter niet uitvoerbaar omdat bijvoorbeeld de ruimte onder of achter de klep onvoldoende is om daar te kunnen meten, dan kunt u hieronder lezen hoe u die kortst optredende hart-op-hart -afstand toch kunt bepalen:

 • Open de klep of het luik.
 • Knoop een dun touwtje strak om de stang (het dunne deel van de gasveer).
 • Schuif het touwtje op tot tegen de behuizing (het dikke deel van de gasveer).
 • Sluit de klep of het luik zodat de gasveer z’n kortst optredende lengte krijgt.
 • Open de klep of het luik volledig en meet de afstand tussen het opgeschoven touwtje tot tegen de behuizing.
 • Trek deze afstand af van de eerder gemeten ‘Lengte ‘max’’.

# Noteer voor de vervangende gasveer: ‘Lengte ‘in’ = …… mm.’

De vervangende gasveer moet, indien volledig ingeschoven, hart-op-hart gemeten tussen de aansluitingen, iets korter kunnen worden dan de gevonden waarde ‘Lengte ‘in’’

Stap 4. Het kiezen van de meest geschikte slaglengte bij het vervangende type gasveer:

 • Druk op onze website op de tab ‘Configurator’ en kies in de middelste kolom het vervangende gasveer-type (de lengte maakt nog even niet uit).

Wanneer u aan 1 of beide uiteinden een reeds bestaande aanbouwdeel hergebruikt, gaat u verder met punt 5.

 • Kies in de linker- en rechterkolom de nieuw toe te passen aanbouwdelen (de maximale hart-op-hart afmeting tussen de aansluitingen wordt getoond)
 • Druk met de muis-cursor de gasveer geheel in om de kortst mogelijke hart-op-hart -afmeting af te kunnen lezen
 • Kies in de middelste kolom, behorend bij het vervangend gasveer-type een zodanige slaglengte dat ‘Lengte ‘in’ zo dicht mogelijk, van onderaf, wordt benaderd

Vergelijk nu de grootste hart-op-hart –afstand met de eerder gemeten ‘Lengte ‘max’’ en beoordeel bij een mogelijk lengteverschil het gevolg daarvan (klep gaat iets minder ver of iets verder open).

Wanneer dit acceptabel blijkt dan bent u in uw poging om een vervangende gasveer te vinden, geslaagd!

Stap 5. Het kiezen van de meest geschikte slaglengte bij het vervangende type gasveer, wanneer u aan 1 of beide uiteinden een reeds bestaande aanbouwdeel hergebruikt.

Kies in de linker- en rechterkolom voor ‘Geen’ (de maximale afmeting tussen de draadstukken wordt getoond). Reken ‘Lengte ‘in’’, met behulp van de verlengmaten van de te gebruiken aanbouwdelen om naar de kortst optredende afstand tussen de draadstukken.

 • Druk met de muis-cursor de gasveer geheel in om de kortst mogelijke afmeting tussen de draadstukken af te kunnen lezen.
 • Kies in de middelste kolom, behorend bij het vervangend gasveer-type een zodanige slaglengte dat de kortst optredende afstand tussen de draadstukken zo dicht mogelijk, van onderaf, wordt benaderd.

Reken nu, met behulp van de verlengmaten van de te gebruiken aansluitingen, de grootste hart-op-hart –afstand uit en vergelijk deze met de eerder gemeten ‘Lengte ‘max’’ en beoordeel bij een mogelijk lengteverschil het gevolg daarvan (klep gaat iets minder ver of iets verder open).

Wanneer dit acceptabel blijkt dan bent u in uw poging om een vervangende gasveer te vinden, geslaagd!

Posted in: Configurator